Privacy policy

  • Uw gegevens worden opgeslagen in de databanken van BIOS bvba, gevestigd te Geel. Dit stelt ons in de mogelijkheid u regelmatig op de hoogte te brengen van alle interessante nieuwigheden en gebruik te maken van deze gegevens voor interne commerciŰle doeleinden.

  • Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u toegang tot deze gegevens en het recht deze eventueel te wijzigen zoals bepaald hieronder, alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer in te zien.

  • Voor alle gegevens verzonden per e-mail of anderszins, aanvaardt u dat BIOS BVBA, of met haar verbonden verenigingen en ondernemingen, deze gegevens verzamelt, opneemt, bewaart en/of gebruikt voor bovengenoemde doeleinden.

  • BIOS bvba zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om de gegevens geheim te houden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens via de site, erkent u evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden kan in geen geval op BIOS bvba verhaald worden.

  • Indien uw persoonlijke gegevens niet correct zouden zijn of indien deze gewijzigd zouden zijn, verzoeken wij u ons per post (BIOS bvba, Dr Van De Perrestraat 151, 2440 GEEL) daarvan te informeren. Wij zullen op Uw vraag de door ons gehouden gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen of in overeenstemming brengen met de door u bezorgde informatie.


Ge´nteresseerd?

Bent u ge´nteresseerd in een Marmitek X10 systeem, of wilt u bijkomende informatie? Aarzel dan zeker niet ons te contacteren!

Brochures & Catalogi

Op deze pagina kan u informatie brochures en folders over de diverse Marmitek domotica producten downloaden.